Đề thi lớp vào lớp 10 toán AB TPHCM 08-09

Tải bài hướng dẫn tại đây

Bài 1: Cho phương trình \dfrac{x^2+mx-2m^2}{x+2m} =(2m-1)x+6 (1)

a) Giải phương trình khi m = 1

b) Tìm tất cả các giá trị của m đề phương trình (1) có nghiệm.

Bài 2: a) Giải phương trình \sqrt{2x-1} -2\sqrt{x-1} =-1

b) Giải hệ phương trình \left\{\begin{array}{c}{2x^2-x+2y=4xy}\\{x^2+2xy=4}\end{array}\right.

Bài 3: a) Chứng minh rằng giá trị của biều thức không phụ thuộc vào giá trị của biến x(x> 1)

A = \dfrac{(x\sqrt{x}+4x+3\sqrt{x})(x\sqrt{x}-1)}{(x-1)(x\sqrt{x}+x+\sqrt{x})(\sqrt{x}+3)}

b)
Cho a, b, c là các số thực khác 0 thỏa điều kiện a + 2b - 3c = 0bc + 2ca - 3ab = 0. Chứng minh rằng a = b = c.

Bài 4: Cho tứ giác ABCD nội tiếp có góc A nhọn và hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại M. P là trung điểm CD và H là trực tâm tam giác ABD.

a) Tính tỉ số \dfrac{PM}{DH}

b) Gọi N, K lấn lượt là chân đường cao hạ từ B và D của tam giác ABD. Q là giao điểm của KM và BC. Chứng minh MN = MQ.

c) Chứng minh tứ giác BQMK nội tiếp.

Bài 5: Một nhóm học sinh định chia một lượng kẹo thành các phần quà phát cho các em nhỏ ở một đơn vị trẻ mồ côi. Nếu mỗi phần quá giảm đi 6 viên thì các em có thêm 5 phần quà. Nếu giảm đi 10 viên một phần quà thì có thêm 10 phần quà. Hỏi số kẹo mà nhóm học sinh này có.

Hết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: