Qui chế đánh giá xếp loại học sinh

QUY CHẾ

Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở

và học sinh trung học phổ thông

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT

ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải tài liệu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: